Nederlands English

Project ALBON

ALBON - In opdracht van de Vlaamse overheid (Departement LNE – afdeling ALBON) voert Jan Maertens & Partners bvba in samenwerking met Geolab bvba een onderzoek uit naar mogelijke stabiliteitsrisico’s in verschillende groeves gelegen in Vlaanderen. Het doel van de studie is een geactualiseerd inzicht te verwerven in de technische voorwaarden om het gevaar voor grondverschuivingen en/of instortingen te vermijden. Op basis van ervaringsgegevens, een gedetailleerde literatuurstudie en uitgebreid grondonderzoek worden er stabiliteitsberekeningen uitgevoerd om de mogelijke risico’s in de verschillende te behandelen groeves in kaart te brengen.

Keer terug naar het overzicht