Nederlands English

Nieuwsberichten

Stopzetting actviteiten Jan Maertens & Partners BVBA


Om persoonlijke redenen hebben Bart Van Zegbroeck, Robrecht Keersmaekers en Jan Maertens beslist om hun samenwerking binnen Jan Maertens & Partners BVBA per 31 januari 2010 stop te zetten.


Bart Van Zegbroeck en Robrecht Keersmaekers stappen per 1 februari 2010 over naar Arcadis en zijn daar te bereiken via:

Robrecht Keersmaekers : Mob. 0472 34 27 58, e-mail r.keersmaekers@arcadisbelgium.be

Bart Van Zegbroeck : Mob. 0486 13 08 86, e-mail b.vanzegbroeck@arcadisbelgium.be

Jan Maertens zet vanaf 1 februari 2010 zijn activiteiten verder via Jan Maertens BVBA, H. Consciencestraat 6, 2340 Beerse, Tel. 014 61 39 01, Mob. 0475 75 39 63, e-mail jan.maertens.bvba@skynet.be

 

Met de huidige medewerkers werd het volgende overeengekomen:
ing. Pieter Goossens en ing. Thomas Vandermeulen stappen op 1 februari 2010 mee over naar Arcadis.
ir. Kristof Van Royen stapt per 1 februari 2010 over naar DEME.


Lopende zaken van Jan Maertens & Partners BVBA worden tot eind 2010 afgehandeld door Bart Van Zegbroeck en Jan Maertens. Wij houden eraan u te danken voor de zeer aangename samenwerking die we met u allen gehad hebben en hopen dat de stopzetting van Jan Maertens & Partners BVBA voor u niet al te veel ongemakken zal meebrengen.

 

Met vriendelijke groeten,

 

Ir. Lic. Bart Van Zegbroeck

Dr. Ir. Robrecht Keersmaekers

Ir. Jan Maertens

28/01/2010 10:44


Site beschikbaar in het Engels

Vanaf heden kan u de site ook in het Engels raadplegen.
25/05/2009 12:11


Uitreiking Prijs De Beer

Op dinsdag 28 april werd de prijs De Beer uitgereikt door BGGG, de Belgische Groepering voor Grondmechanica en Geotechniek. Als laureaat voor de periode 2004-2008 gaf Jan Maertens een uiteenzetting over de speciale geotechnische vaststellingen bij de Europaterminal te Antwerpen. Deze uiteenzetting is beschikbaar onder de rubriek "Publicaties - Voordrachten"

 

27/04/2009 17:20